שיפוצים בפארקים ובמלונות אפריל 2019

תאריך פרסום: Apr 02, 2019 7:42:5 AM

Disney Springs

None

Golf Courses

None

ESPN Wide World of Sports Complex

Roadwork 

Intermittent overnight lane closures, lane shifts, traffic congestion and noise impacts can be expected along Osceola Parkway / Victory Way.

Ongoing until further notice